Jogi nyilatkozat

A www.arcjoga.hu oldal jogi védelem alatt áll. Az oldalon megjelent cikkek, információk, képek és videók a Portent Kft. , Koós Viktória tulajdona.

A www.arcjoga.hu oldalról információt, cikket illetve cikk részletet átvenni, másolni, terjeszteni kizárólag a Portent Kft. , Koós Viktória előzetes írásbeli engedélye után, forrásmegjelöléssel lehet. Ennek elmulasztása jogi szankciókat vonhat maga után.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

  • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
  • pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;
  • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama A személyes adatok kezelője a arcjoga.hu A Portent Kft. és az Arcjóga weboldal kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a felhasználókat. Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Arcjoga.hu weboldal látogatóinak az adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az Arcjóga a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/a § (3) bekezdése.

Az analitikához szükségesen kezelt adatok köre: a felhasználó neve e-mailcíme, a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől kezdődik és a szolgáltatások végzéséhez szükséges ideig tart. Az adatkezelés megszűnik, ha ezt a felhasználó írásban kéri.

Külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését (Google Analytics). Szintén külső szolgáltatók végzik a hirdetések kiszolgálását. A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezhetnek el és olvasnak vissza.

A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. web jelzőket (web beacons) is használhatnak. A web jelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs lehetőség a böngészőkben. arctorna

Felhasználó regisztráció

Az Arcjóga.hu weboldal egyes szolgáltatásai csak regisztrált felhasználók számára érhető el. Az adatkezelés célja: hírlevél küldés, a felhasználók személyre szabott kiszolgálása, hirdetés küldése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/a. és 14. §-a.A kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó, név, elektronikus hirdetés, vagy hírlevél küldéséhez való hozzájárulás és minden egyéb adat, melyet a felhasználó a személyre szabott szolgáltatások eléréséhez meg ad.

Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépéstől számított 12 hónap, a nem hitelesített regisztrációs kérelmek esetében 60 nap. A feltöltött személyes adatokhoz az arcjoga.hu szerződött partnerei sem férhetnek hozzá. Kivételt képezhet, ha kifejezetten az adatok kezelésére szerződtek és ebben vállalják, hogy az adatok biztonságát, sérthetetlenségét, kezelését az adatközlő érdekei és utasításai alapján, törvényesen és az adatvédelmi politikának megfelelően biztosítják. Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek.

Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad a felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az admin@arcjoga.hu címre kell eljuttatni, amire 2 munkanapon belül választ kap az érintett.

Kérdőívek, tesztek kitöltésével kapcsolatos tudnivalók.

Az arcjoga.hu megkeresheti regisztrált felhasználóit, illetve a weboldal látogatóit a szolgáltatásaival kapcsolatos, elégedettségi kérdőívekkel, tesztekkel. A kérdőívek kitöltése nem kötelező, a felhasználó és a látogató a kérdőív kitöltésével hozzájárul, ahhoz, hogy a véleménye a megadott adataival (kivéve az emailcímet, illetve egyéb elérhetőséget) megjelenjen a weboldalon. Felhasználó, illetve látogató bármikor kérheti megjelentetett véleményének törlését, írásban (admin{kukac}arcjoga.hu) címre küldött elektronikus levélben, vagy megkeresheti ügyfélszolgálatunkat telefonon.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Felhasználó mérlegeli:

A felhasználó a regisztrációkor hozzájárul ahhoz, hogy őt a arcjoga.hu közvetlen üzletszerzés céljából megkeresse a felhasználó által megadott elektronikus elérhetőségeken. Erre vonatkozóan a regisztrációt követően a felhasználó bármikor visszavonhatja hozzájárulását az admin@arcjoga.hu E-mailcímre küldött üzenetben, vagy a Portent Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/A címre küldött postai levélben.

A felhasználó regisztrációjának törlését az Ügyfélszolgálaton kérheti az admin@arcjoga.hu e-mailcímre küldött üzenetben, vagy a Portent Kft. 1034 Budapest, Tímár u. 13/A címre küldött postai levélben.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Nyf.szám:
NY/4391/2011-2

Kapcsolat

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, úgy üzenjen nekünk admin@arcjoga.hu e-mail címen.

Tartalom megosztás

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általuk megosztott tartalomért a felhasználó felel Különösen igaz ez a személyes adatokat is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás beszerzése az adott tartalmat megosztó felhasználó feladata.Link

Weboldalunkon szereplő egyes hivatkozások, linkek, más tartalomszolgáltatók weboldalaira mutatnak. Ezen oldalak adatkezelési gyakorlatáért, valamint tartalmáért a arcjoga.hu üzemeltetője felelősséget nem vállal.

Egyéb

Ebben a tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából megkeresheti az adatkezelőt.

A Portent Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető
  • hitelessége és hitelesítése biztosított
  • változatlansága igazolható
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen

Rendelés és vásárlás

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével) törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Jogorvoslati lehetőséggel, esetleges panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:

Név: Adatvédelmi Biztos Hivatala

Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

Telefon: 06-1-475-7186, 475-7100

Telefax: 06-1-269-3541E-mail: adat

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .